Korte notities 3

girl with green eyes
 

In het kort: voel alles, ontken niets, geloof weinig, o-p-e-n jezelf, kijk in verwondering.

 

 

 

 

 

Als je merkt dat je een hekel aan iemand hebt zou het niet al te veel moeite moeten kosten om daarin de geprojecteerde schaduw te zien; je ziet eigenschappen in die persoon waarvan je bang bent dat je die zelf hebt, die je liever ontkent, of waar je niet zo goed mee overweg kunt. Door het transparant worden van het ik-gevoel en zelfbeeld kan “een hekel hebben” wel flink afnemen, maar meestal niet volledig oplossen – omdat ik-gevoel en zelfbeeld ook nog steeds, in ieder geval functioneel, maar misschien ook wel regelmatig nog steeds niet zo functioneel, aanwezig blijven.

 

Als niet-zelf niet een geleefde werkelijkheid is, maar een geloof, of iets waarvan je vindt dat je zou moeten voelen, kan er ook iets grappigs gebeuren; je ziet dan overal mensen die vol van zichzelf zijn. En daar heb je dan zo’n hekel aan!

 

“Een hekel hebben” mag dan naar de achtergrond verdwijnen, maar dat betekent niet dat je geen gebruik zou kunnen blijven maken van het onderscheidingsvermogen waarmee aangevoeld kan worden in wiens gezelschap je wel of niet zou willen verkeren. Dat gaat niet via de ratio (die is voor andere gelegenheden), maar je lichaamsgevoel vertelt je wel of je nabij wilt zijn of liever afstand houdt.

 

De realisatie dat je ten diepste door liefde wordt geleefd betekent nog niet dat je ook iedereen aardig zou moeten vinden.

tussenkopje2

Creativiteit reïncarneert.

tussenkopje2

Dudjam Rinpoche over de boeddha natuur.

 

Woorden kunnen het niet beschrijven.

Geen enkel voorbeeld kan er naar verwijzen.

Het wordt niet slechter door samsara.

Het wordt niet beter door nirwana.

Het is nooit geboren.

Het zal nooit ophouden.

Het is nooit bevrijd.

Het is nooit verward.

Het heeft nooit bestaan.

Het heeft nooit niet bestaan.

Het heeft geen enkele begrenzing.

Het valt in geen enkele categorie.

tussenkopje2

Het woord illusie komt van het Latijnse illudere. Van het voorvoegsel In en Ludere, wat als betekenis heeft: spelen.

 

Een illusie is iets dat met jou speelt. Het is niet onecht – het verandert alleen voortdurend.

tussenkopje2

Hoe meer je begrijpt wat verlichting eigenlijk is, hoe minder je er ook maar iets van snapt. Nee, echt, het is volstrekt onbegrijpelijk. Iedere keer dat je er naar kijkt wordt het vreemder.

 

Er is natuurlijk dat moment dat je echt, echt ziet dat er niets is buiten het waarnemen dat er iets is wat niets is. Maar daarna, als het zich steeds verder kan ontvouwen, wordt het alleen maar onbegrijpelijker. Ik kan wel zeggen dat ik nu, een paar jaar na de realisatie, compleet verdwaald ben. Ik snap er h-e-l-e-m-a-a-l niets van.

 

Des te beter.

tussenkopje2
 

 

In de kern, in mijn diepste zelf, voorbij voelen, denken en voorstelling, ben ik open helderheid, bewuste aanwezigheid, diepe vrede, stille liefde. Omdat ik open en leeg ben kan ik gevuld worden met de wereld. Omdat ik diepe vrede ben kunnen strijd, conflict, woede en haat mij wel raken en pijn doen maar me niet veranderen. Omdat ik niets ben kan ik alles ervaren. Waar ik ook naar kijk, wat ik ook zie of opmerk – ik word er mee gevuld en toch blijf ik leeg. Alles is volkomen helder. Vervuld worden door wat is is constant en totaal – en juist daarom is alles ook constant en volledig vrij en ongebonden. Verschijnselen zijn al bevrijd bij hun verschijnen. Komen en gaan zijn moeiteloos, vanzelfsprekend, gemakkelijk. Als ik anderen ontmoet, of in contact sta met de natuur, dan horen ook alle gevoelens, ideeën en reacties die door die ontmoeting worden opgeroepen er bij. Ook die vullen mij, en toch ben ik dat niet.

 

Daarom ben ik zowel leegte als vorm. Als leegte verwelkom ik de vorm en ben ik vervuld door wat is. Iedere ontmoeting is het herkennen van mijzelf als één van de tienduizend vormen. Er is geen scheiding of verschil, geen verwarring of onduidelijkheid. Alles is klaar, helder, open, rustig. Ik ben dankbaar voor ieder moment.

tussenkopje2

Laten we onderscheid maken tussen de radicale waarheid en de vele expressies van waarheid. Radicale diepe waarheid kan nooit in woorden en concepten, gevoelens en ervaringen gevangen worden. Radicale diepe waarheid is woordloos, conceptloos, en niet terug te brengen tot een ervaring. Want radicaal diepe waarheid is voorbij “is” en “is niet”.

 

Radicaal diepe waarheid is vormloos, tijdloos, zonder dimensies of eigenschappen, onveranderlijk. Maar de vele vormen waarin zij tot expressie wordt gebracht ontwikkelen zich, veranderen door de tijd heen, zijn afhankelijk van context en cultuur. Het kan zelfs gebeuren dat als de één het zegt het waar is, en als de ander dat herhaalt het niet meer waar is.

 

Om haar te kennen gebruiken we symbolen, taal, concepten, beelden, vergelijkingen, verhalen, sprookjes, fantasieën, gedetailleerde uitleg of suggestieve verwijzingen. Wat maar werkt.

 

Radicaal diepe waarheid is overal en altijd aanwezig, maar wordt nooit door wat dan ook beperkt of veranderd. Het is het zijn van wat is en het niet-zijn van waaruit alles ontstaat en op den duur weer naar terugkeert. Daarom wordt het ook wel stilte, of leegte genoemd. Maar het is noch stil, noch leeg.

tussenkopje2

Ontspan in de natuurlijke grote vrede. Laat de vermoeide, gespannen en neurotische geest met rust. Probeer het denken niet te stoppen, of om te buigen, maar geef er gewoon geen aandacht aan. Ontspan. Je hoeft niets te bereiken, niets te realiseren, , niets te begrijpen, niet iets anders te voelen. Ontspan in de natuurlijke open ruimte van niet-weten. Open jezelf, wees als ruimte. Wees beschikbaar, alert, maar ontspannen. Voel je meer en meer op je gemak met wat er is. Wat dat dan ook maar is; het is goed zo. Het hoeft niet eerst iets anders te worden voordat je ontspant. Laat maar zijn wat is. Probeer niets vast te houden en laat los als dat gemakkelijk gaat, maar maak je geen zorgen om wat jou nog niet wil loslaten. Als het tijd is vertrekt het wel, en anders hoort het blijkbaar bij je. Wees niet bang om te ontspannen.

 

Zie je gewone, alledaagse zelf, vol van allerlei emoties en met voortrazende gedachten als een blok ijs dat langzaam kan smelten in de zon van regelmatig herhaalde meditatie. Als je je hard en koud voelt laat dan warmte toe. Als je je boos en gesloten voelt laat dan warmte toe. Als je je eenzaam en onbegrepen voelt laat dan warmte toe. Ontspan. Laat vrede het overnemen en kijk wat dat je brengt.

 

Blijf kalm en standvastig in je meditatie. Kijk naar het kolken van de geest, het voortdurend komen en gaan van emoties, de steeds veranderende lichaamsensaties, maar laat je er niet door meevoeren. Langzaam maar zeker zal alles helder worden. Stop niet voortijdig, loop niet te koop met je inzichten, maar laat kalm en standvastig kijken zijn werk doen, ook als het beter gaat. Jij moet wegsmelten – en daarna moeten ook je inzichten en de oh zo prettige gevoelens oplossen in helder weten. En dan moet je ook het heldere weten laten gaan. Totdat er alleen nog open aanwezig zijn overblijft.

 

Als de mist is opgetrokken zie je het oneindig uitspansel van je Oorspronkelijke Geest. Geen wolkje meer te bekennen. Af en toe een vogel die voorbij vliegt. Ontspan.

tussenkopje2

Symptomen van innerlijke vrede

(Saskia Davis, 1984) (aangepast).

 

Een neiging om spontaan te denken en te handelen in plaats vanuit angsten die door voorafgaande ervaringen zijn ontstaan.

 

Een onmiskenbaar vermogen om van elk moment te kunnen genieten.

 

Een verlies van interesse in het beoordelen van andere mensen.

 

Een verlies van interesse in zelfbeoordeling.

 

Een verlies van interesse in het interpreteren van de acties van anderen.

 

Een verlies van interesse voor conflicten.

 

Een verlies van het vermogen om zich zorgen te maken.

 

Veelvuldige, overweldigende gevoelens van waardering en dankbaarheid.

 

Gevoelens van vredige verbondenheid met andere mensen en de natuur.

 

Veelvuldig zomaar glimlachen om niets.

 

Een toenemende neiging om dingen te laten gebeuren in plaats van ze te veroorzaken.

 

Een toegenomen neiging om de liefde van anderen te beantwoorden en de oncontroleerbare neiging om zelf lief te hebben.