Integriteit

To-Thine-Ownself-be-true-2

Wat je in ieder geval zal moeten doen als je werkelijk geïnteresseerd bent in verlichting is stoppen met jezelf voor de gek te houden. Dat betekent dat je niet langer, als je eigenlijk wel weet dat er iets niet deugt, net doet alsof je dat niet weet. Uitstellen, wegkijken, ontkennen, wegmoffelen, excuses verzinnen; het gaat je in de realisatie van open helderheid niet helpen. Je zult moeten streven naar integriteit: een combinatie van eerlijkheid, waarachtigheid, moed, kracht, op je eigen oordeel vertrouwen, onderscheidingsvermogen en wijsheid.

 

 

 

Als je integer bent is er eenheid zichtbaar in wat je doet en zegt. Waar je in gelooft en hoe je dat wilt bereiken is stemt met elkaar overeen. Je leeft vanuit je principes, en dus ben je betrouwbaar en waarachtig. Je durft te leven waarin je gelooft.

 

Het woord “integer” betekende oorspronkelijk in het Latijn ook “heel” of “compleet”. Wie integer is heeft een innerlijk gevoel van heelheid. En die eenheid van waarden, overtuigingen en principes is ook voor anderen zichtbaar en voelbaar. Het innerlijk licht is niet verstopt.

noellosvald02
 

Integer zijn is niet statisch, maar heeft een bepaalde soepelheid in het omgaan met verschillende mensen en diverse situaties. Wat juist is is meestal wel duidelijk voor je, maar er is ook geen angst om terug te komen op eerdere uitspraken of acties als er nieuwe feiten aan het licht komen. Aanpassen is niet altijd een teken van zwakte, maar kan ook een gevolg zijn van voortschrijdend inzicht. Integriteit wijst de weg naar meer heelheid en waarachtigheid.

 

Integriteit is belangrijker dan comfort en tevredenheid, zou hoger moeten staan dan gezelligheid en je veilig voelen. Gebruik het als een scherp mes waarmee je alles los kunt snijden wat niet deugt. Waarachtigheid en betrouwbaarheid moet je leven.

 

Als je niet als vanzelfsprekend in en vanuit waarheid hebt leren leven is er, vaak zonder dat je het in de gaten hebt, een constante strijd waardoor je niet kunt ervaren dat dit moment nu al vol van vrede is. Als je altijd met jezelf aan het discussiëren bent kun je niet de diepe stilte horen die onder het geraas van de wereld ligt. Als je geluk altijd afhangt van dingen die nog moeten gebeuren blijf je rennen naar iets wat ooit eens…

walk the path alone
 

Integer leven is niet perse gemakkelijk. Maar niet in waarachtigheid leven is eigenlijk nog moeilijker en vermoeiender.

 

Het tegendeel van integriteit is hypocrisie. Jezelf en anderen voor de gek houden is in onwaarheid leven. Maar als je vanuit open helderheid wilt leven heeft het geen zin om wat niet klopt weg te moffelen. Misschien ben je bang dat het te moeilijk is, maar dat is nog geen reden om het niet te doen. Je moet doen waar je in gelooft. Je moet vertrouwen op je eigen oordeel.

 

Alleen zijn

 

Behalve integriteit, trouw zijn aan wat je weet dat waar is, zul je ook moeten leren alleen te zijn. Zonder enige afleiding. Geen boek, geen schermpje, geen televisie, geen gezelschap. Gewoon, de directe confrontatie met alleen zijn. De realisatie van één zijn, eenheid, het Ene zonder tweede, gaat via het volledig doorleven van het feit dat je alleen bent.

alone-beautiful-boy
 

Dat betekent ook dat je diep tot je moet laten doordringen dat je elk moment kunt sterven. Dat het in het verleden niet is gebeurd, is nog geen garantie voor de toekomst. Dood komt vaak genoeg onverwachts. Dood overkomt iedereen; het gaat ook jou gebeuren. Dus waarom uitstellen? Heb je iets beters te doen? Als dat zo is is zelfrealisatie blijkbaar niet het belangrijkste in je leven. Waar de meeste tijd en aandacht naar uitgaat laat zien waar je prioriteiten liggen. Zou je dat ook doen als dit het laatste jaar van je leven is ? Doe je datgene wat je zelf belangrijk vindt? Of doe je eigenlijk iets wat anderen belangrijk vinden? Of wacht je op de goede gelegenheid (die misschien wel nooit komt)?

 

De realisatie van open helderheid gaat over wat waar en werkelijk is. Ontdekken wat dat is gaat niet gebeuren als je doorgaat met jezelf voor de gek houden. Misschien wil je nog even dit doen, nog even dat doen – maar dit spel gaat over wakker worden.

StillLifeWithASkull
 

Morgen ben je misschien dood. Ja, dood. Alle kansen verkeken. Hoe zeker ben je eigenlijk van leven na de dood of reïncarnatie? Toch een stuk minder zeker dan dat je nu in leven bent en kunt handelen naar eigen inzicht en zelfgekozen principes. Of begin je nu te mompelen dat er geen zelf is dat kan kiezen? Is dat waar? Is dat je eigen ervaring of is dat iets wat je alleen maar ooit ergens gelezen hebt?

 

Misschien ben je bang dat je faalt – maar niet handelen naar je beste weten is pas werkelijk falen. Je kunt het in ieder geval proberen. Spijt hebben om wat je niet hebt gedaan terwijl je wist dat je het wel moest doen kan flink pijn doen. Falen omdat je in ieder geval probeerde het goede te doen heeft tenminste nog iets groots.

 

Integriteit – leven en handelen naar je beste weten (en dus ook niet bang zijn voor de afkeuring van anderen), betrouwbaar en eerlijk zijn, doorzettingsvermogen tonen – dat is de sleutel. Neem een beslissing en voer hem uit.

 

De integriteit van anderen

 

Integriteit is wat je moet eisen van jezelf en mag verwachten van eenieder die je tegenkomt. Gebruik je bullshit-radar, je hebt hem niet voor niks.

 

Als je voelt dat iemand niet echt eerlijk is kun je beter weggaan. Als je merkt dat iemand niet werkelijk betrouwbaar is kun je beter afstand houden. Als je ziet dat iemand zichzelf voor de gek houdt kun je misschien proberen duidelijk te maken wat je ziet, maar aangezien dat vaker tot een tegenaanval leidt dan tot eerlijk zelfonderzoek doe je er waarschijnlijk beter aan om mensen op te zoeken die wel eerlijk durven zijn. Ga niet om met mensen met die je eigenlijk niet zo mag.

parting ways
 

Medezoekers kunnen je enorm helpen in het streven naar integriteit – maar als je merkt dat ze je daarin (meestal subtiel) hinderen is het tijd om afscheid van ze te nemen.

 

Ook van leraren mag je integriteit verwachten. Dat betekent onder andere dat ze bereid moeten zijn om kritisch naar hun eigen uitspraken en gedrag te kijken – maar dat ze ook het recht hebben om kritisch te zijn over jouw overtuigingen en manier van doen. Een integere leraar biedt ruimte voor twijfel, verwarring en moeilijkheden en pretendeert niet meer te weten dan hij weet. De mythe dat een leraar op elk terrein van het leven fantastisch advies kan geven is meer gebaseerd op een kinderlijke behoefte aan een alwetende ouder dan op de werkelijkheid. Ook leraren weten het soms niet – sommigen zijn niet zo goed in vragen over relaties, anderen zijn naïef op het gebied van destructieve emoties, weer anderen snappen weinig van de worsteling met zelftwijfel. Maar een integere leraar is open over zijn eigen beperkingen.

 

Integriteit is de gids

 

Wees moedig! Je moet leven wat juist is, niet wat gemakkelijk lijkt. Je zult een aantal keer afscheid moeten nemen, van mensen, van situaties, van plaatsen en op het laatst ook van je meest geliefde overtuigingen, meningen en inzichten. De realisatie van grenzeloze leegte als het hart van het bestaan kan alleen maar plaatsvinden als je ook die kunt loslaten. Maar zowel voor als na zelfrealisatie is integriteit de gids voor je handelen. Het betekent dat je de waarheid spreekt, de waarheid leeft en de waarheid liefhebt.