Tips voor de serieuze zoeker

1huiskamer
 

Je moet je eigenlijk een beetje ongemakkelijk voelen in de buurt van mensen die gekozen hebben voor het conventionele leven. Mensen wiens grootste zorg het opbouwen van een goed pensioen en het afbetalen van de hypotheek is, en die het liefst elke zondag bij de schoonfamilie langs gaan om gezellig bij te kletsen. De mensen met de eikenhouten meubelen.

 

Verlichting willen is voor degenen die een beetje raar zijn, niet goed passen in het gewone en traditionele. Dit doe je misschien vooral omdat je een sterk vermoeden hebt dat er iets fundamenteels niet klopt in de verhalen die je verteld zijn over hoe de wereld in elkaar steekt en hoe je je zou moeten gedragen.

 

 

 

Omdat je je zo anders voelt kan de behoefte aan het vinden van een nieuwe gemeenschap heel sterk zijn. Er zijn daarom dan ook meer dan genoeg mogelijkheden om deel te worden van een nieuwe kudde van zoekers.

 

Maar degenen die het lukt om de niet bestaande poort door te gaan zijn meestal de eigenwijze loners die gezien hebben dat ook zoekers al snel weer een nieuwe gedragscode met elkaar afspreken waardoor alles weer gestroomlijnd wordt. Noodzakelijk misschien om een gemeenschap vorm te geven, maar verstikkend voor degenen die door de mand willen vallen.

 

Als je al deel uit maakt van een groep zal dat toch vooral een verzameling eigenwijze individuen moeten zijn, die ieder voor zich hun stinkende best doen om te zien wat recht voor hun neus aanwezig is. Mensen die daar zijn omdat ze serieus aan het werk willen voor de Grote Zaak.

2 robertobertero
 

Maar vaker zijn het juist de fanatiekelingen die ’s morgens om vier uur opstaan om een paar uur extra te kunnen mediteren. Degenen die wekenlang door de bergen zwerven om alleen te kunnen nadenken. Degenen die moeiteloos – en eigenlijk omdat ze niet anders kunnen – toegewijd zijn.

 

Streef!

 

Als je het gevoel hebt dat je een zekere mate van vrijheid van kiezen hebt en je wilt graag verlicht worden dan is toewijding en voortdurend streven wel verreweg het belangrijkste. Het betekent dat je naar manieren zoekt om zoveel mogelijk van je tijd te besteden aan het zoeken naar waarheid en het doen van zelfonderzoek. Elke situatie kan daarvoor gebruikt worden; je moet je zelf ook leren kennen als je ongemakkelijk voelt, of duf en slaperig bent, of je bedrogen voelt, etc. Laat geen gelegenheid ongebruikt om te zien wat er werkelijk gebeurt. En werk verdomd hard om te bereiken wat je diepste natuur is.

3 iceclimbers07
 

Ontspan!

 

Wat je zoekt is altijd al het geval. What you’re looking for is what’s looking. Blijf open ongeacht wat er gebeurt en je realiseert binnen de kortste keren je oorspronkelijke natuur. Door te ontspannen en elk streven los te laten kun je veel beter zien wat hier en nu het geval is. Door niet langer achter elke impuls tot verbetering aan te rennen maar gewoon te accepteren, werkelijk te accepteren dat het is zoals het is, maak je het voor jezelf een stuk gemakkelijker. Wees geen vuist maar een open hand die ontvangt.

 

Neem een beslissing en voer hem uit

 

Als je er voor kiest om werkelijk te streven naar verlichting doe het dan ook met hart en ziel. Gebruik je verstand en je gevoel, ruim er tijd voor in, blijf er constant op gericht, corrigeer jezelf vriendelijk maar beslist als je afdwaalt en houdt je aan de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt. Een advies als “doe niets” leidt ook tot niets. En natuurlijk, willen moet je ook maar kunnen, en de vraag is of je kunt willen wat je wil. Probeer het uit en zie wat er gebeurt. Doe alsof vrije wil bestaat.

 

Mediteer regelmatig

4 meditation-on-mountain
 

Meditatie is de koninklijke weg naar verlichting. In zekere zin is gewoon zitten en niets anders doen dan gewoon zitten al de realisatie van de Boeddhanatuur. Zazen heeft vermoedelijk meer mensen dan welke andere traditie ook geholpen om tot realisatie te komen en dat is vooral omdat er heel veel tijd wordt besteed aan meditatie.

 

Iedereen moet leren hoe je dat eigenlijk doet – mediteren. Vaak is er eerst veel tijd nodig waarin je moet leren om je geest tot rust te brengen. Pas dan wordt langdurige concentratie mogelijk. Want je op één punt kunnen richten, een kalme geest ontwikkelen is een belangrijke voorwaarde om werkelijk te kunnen gaan mediteren. Wie nog te veel in beslag wordt genomen door voorbijrazende gedachten en stormachtige emoties kan niet gemakkelijk in die kalme open ruimte komen waarin meditatie gedijt.

 

Soms is het daarom in het begin behoorlijk schrikken als je er bij je eerste pogingen achter komt hoe ongelofelijk druk het eigenlijk daarbinnen is. Maar herhaling helpt. Elke dag twee keer een kwartier vrij maken om te mediteren is een mooi begin.

 

Maar laat zo’n advies je niet stoppen om 18 uur per dag te mediteren. Als het je ook lukt tijdens het slapen; des te beter.

 

Hou je leven simpel en op orde

5 Keep it simple
 

Het simpel houden is niet eenvoudig. Internet en televisie kunnen een constante bron van afleiding vormen. Er zijn veel meer winkels met veel meer spullen dan ooit tevoren. Er is een constante stroom aan nieuws en nieuwtjes, er zijn overal meningen en opinies te horen, er is veel meer muziek dan ooit tevoren beschikbaar, elk jaar komt er wel weer een nieuw gadget op de markt wat “best leuk” is om te hebben – en dat is alleen nog maar het moderne leven.

 

Ondertussen zijn de eeuwenoude problemen die elk leven kunnen teisteren niet verdwenen – ziekte, relatieproblemen, geldzorgen, sociale acceptatie, werk vinden en behouden, samenwerken met collega’s, kinderen opvoeden, etcetera. Het is maar een kleine greep uit de mogelijkheden van zaken die je langdurig om aandacht kunnen vragen. Voor je het weet gaat daar alle tijd in zitten. Dus als je inderdaad een beslissing hebt genomen en je wilt je toewijden aan het streven naar verlichting dan moet je er voor zorgen dat je je leven overzichtelijk en eenvoudig houdt. En dat zal nog niet meevallen. Leven lijkt erg van verassingen te houden, en het moderne leven lijkt steeds verder te versnellen.

 

Het belangrijkste is eigenlijk wel dat je zoveel als dat mogelijk is alles wat overbodig is uitbant. Wat dat is is voor iedereen verschillend. Maar een goed criterium is voelen of het tot meer helderheid en rust leidt. En op een gegeven moment is het tijd om alleen te zijn en een minimalistisch leven te leiden. Soms wordt je daartoe gedwongen door krachten groter dan jezelf, soms wordt je er naar toe getrokken. Maar er is niet veel nodig voor verlichting – op tijd wat eten en drinken, een plek om te zitten, en veel tijd voor meditatie en zelfonderzoek.

 

Wie weinig verlangens heeft vergroot zijn vrijheid. Beperk je tot het essentiële. Op een gegeven moment is het tijd om te stoppen met goeroe-shoppen en van alles een beetje te weten. Verdiep!

 

Ga je eigen weg

6man walking towards the light
 

Niemand is zoals jij. Niemand anders dan jij weet wat je nodig hebt. Het gaat hier om zelfrealisatie. Je zult het zelf moeten doen, en op je eigen manier. Als je werkelijk authentiek bent ben je ook niet bang om dingen te doen die al duizenden malen door anderen zijn gedaan. Als het bij je past is het goed. Of dat betekent dat je een unieke eigen weg gaat die nog nooit eerder op die manier is gedaan of dat je je aansluit bij eeuwenoude tradities doet er niet toe. Het moet iets zijn dat voor jou werkt.

 

En als het werkt moet je het maximaal gebruiken.

 

Lees de klassieken

 

De klassieke teksten bevatten een schat aan inzichten en aanwijzingen die je kunnen helpen om beter te zien waar het eigenlijk om gaat. Zoek mooie oude boeken en lees ze op een bergtop terwijl je de weidsheid tot je neemt. Geen bergtop in de buurt? Lees ze op een bankje in de polder en kijk af en toe naar de voorbijdrijvende wolken. Huang Po of Nisargadatta kun je ook wel een aantal keren achter elkaar lezen natuurlijk.

6 Reading
 

Lees de moderne leraren

 

Er is momenteel een schat aan boeken van moderne leraren die in meer hedendaagse taal uitleggen waar het om draait. Je kan zoveel lezen als je maar wilt; er verschijnen elke maand wel één of twee boeken die de moeite waard zijn. Op Youtube kun je ze zien en horen zodat je een idee krijgt van de energie die om hen heen hangt.

 

Blijf weg van onwaarheid

 

Spirituele realisatie is vooral onwaarheid kwijtraken. Misschien vinden we het wel fijn om te denken dat het een proces is waarbij je steeds meer in en vanuit waarheid leeft – maar je zou het ook andersom kunnen beschrijven. De reis voert je steeds verder weg van wat niet waar is, totdat alleen nog waarheid overblijft. Realisatie is het enige alternatief dat overblijft als alles wat niet waar is is opgelost.

 

Vaak zal dat betekenen dat je veel moet achterlaten wat je als kind geleerd is. Je zult waarschijnlijk een aantal van de stille codes die in jouw gezin de norm waren los moeten laten. Je zult je geloof in de verklaringen van de grote religies kwijtraken. Verlichting is niet het zoveelste antwoord op alle waaroms, maar het wegvallen van alle vragen.

 

Je zult ook onwaarheid moeten opsporen door zelfonderzoek naar motieven. Het is geen slechte gewoonte om iedere keer aan het einde van de dag nog eens door te lopen wat er gebeurd is en te kijken waarom je eigenlijk deed wat je deed.

 

Je zult moeten kijken naar wat er zich in intieme relaties afspeelt. Vaak is hier een wereld aan zelfinzicht te winnen. Je zal relaties moeten beëindigen die een obstakel worden om te leven wat je als waar ziet. Maar misschien nog wel vaker zal je moeten leren luisteren naar wat die belangrijke ander je te zeggen heeft. Mensen die je goed kennen kunnen je bij uitstek precies vertellen hoe je recht probeert te praten wat eigenlijk krom is. Eigenwijsheid is zilver, luisteren is goud.

 

Twijfel aan alles

7 shitty life
 

Verlichting komt niet tot stand door een nieuw geloof te adopteren. Het is qua stijl van denken eerder verwant aan wetenschap: vragen stellen, en elke keer sceptisch kijken naar wat die vragen doen ontdekken. Niet perse iets geloven omdat een autoriteit het zegt. Iets is ook niet waar omdat het geschreven staat.

 

Het verschilt van wetenschap doordat je ook wordt gevraagd om vertrouwen te hebben, en omdat je zelf het onderwerp van onderzoek bent. Het is een voortdurend proces van vinden, loslaten wat je gevonden hebt en opnieuw kijken.

 

Wat heel vaak gebeurt is dat er nieuwe concepten de plaats innemen van de oude, en dat op die manier je jezelf wijsmaakt dat je steeds beter door hebt hoe het nu eigenlijk zit. De nieuw verworven concepten worden zo een blok aan het been. Lastig om los te laten als het je jaren heeft gekost om je dat eigen te maken. Lastig om te zien dat je op die manier weer een nieuwe identificatie hebt gecreëerd.

 

Het advies is dus om aan alles te twijfelen wat vanzelfsprekend lijkt. En zoek datgene wat werkelijk niet te betwijfelen valt; je eigen bewuste aanwezigheid. Want om daar aan te kunnen twijfelen moet je er al zijn.

 

Is dat waar?

 

Heb vertrouwen

 

Verlichting is mogelijk. Jij kunt verlicht worden, nog in dit leven. Het is al velen gelukt, en het kan ook jou lukken. Het is niet gemakkelijk, maar het is te doen. Als je een goede leraar vindt test haar dan, stel de vragen die voor jou belangrijk zijn, kijk of zij bestand is tegen het vuur van jouw zoeken. Maar als zij tot je hart weet door te dringen maak er dan ook maximaal gebruik van door haar te vertrouwen. Vertrouw de leraar, want haar essentie is jouw essentie. Vertrouw jezelf. Weiger in onwaarheid te leven en vertrouw op je beter weten, die unieke mix van gezond verstand, intuïtie en luisteren naar je gevoelens.

 

Gebruik alles

8 BW walking in the rain
 

Alles wat zich voordoet kan gebruikt worden voor het zoeken naar waarheid. Het gaat er om te zien hoe het is. Niet hoe het zou kunnen zijn, of zou moeten zijn, of ooit was. Nu, dit, zoals het is zonder mooimakerij of verdoezeling; dat is wat je moet onderzoeken en gebruiken. Je hoeft jezelf niet voor de gek te houden door jezelf nobeler voor te stellen dan je bent, maar je hoeft ook nooit jezelf te kleineren door te zeggen; “ik ben alleen maar…”

 

Elke situatie – ook de alledaagse, ook de genante, ook de suffe – is het waard om zo volledig mogelijk te gebruiken als materiaal voor onderzoek. Je hoeft seksualiteit, ziekte, bezoekjes aan de huisarts, je eigen rare gewoontes, blunders, of verwarring en onvrede niet uit te sluiten omdat ze “niet spiritueel” zouden zijn. Beschouw ieder probleem als een boeddha in vermomming.

 

Erken je menselijkheid

 

We zijn allemaal op sommige momenten nogal stom bezig – hé, interessant, ik ga de mist in. We hebben ook allemaal momenten dat we goed, prachtig, geweldig zijn – hé, wat mooi, ik schitter. Wees niet bang voor je eigen grootsheid, wees niet bang voor je stomste missers. Het gebeurt ons allemaal. Vergeet ook niet dat de Boeddha niet gezien wordt als een god of halfgod; hij was een mens die datgene realiseerde wat ook wij allemaal kunnen realiseren.

 

Op het concept van verlichting wordt vaak het concept van perfectie geplakt, met als subtiele insinuatie dat verlichte mensen (bijna) perfecte mensen zijn – maar dat is het door elkaar halen van twee verschillende niveaus. Het ongeborene is inderdaad perfect, maar zo gauw je handelt of spreekt zijn je daden en woorden onderhevig aan de gebruikelijke wetmatigheden. Jij wordt nooit perfect. Dat willen is angst voor gewoontjes zijn.

 

Leer je lichaam kennen

9 Dance your body
 

Je lichaam en jij – niet identiek, niet verschillend. Laten we zeggen dat het een ingewikkelde en gelaagde relatie is. Sommige mensen leven nauwelijks in hun lichaam, maar zijn alleen aanwezig in hun hoofd (ergens achter de ogen en tussen de oren). Anderen leven werkelijk van top tot teen en kunnen bijna alles van hun lichaam werkelijk voelen. Yoga, sport, seksualiteit, massage, dansen zijn allemaal manieren om je lichaam beter te leren kennen; tv kijken, internetten, hard werken, je opgejaagd voelen door spanning en piekeren zijn voorbeelden van activiteiten die je vaak het contact met je lichaam doen verliezen. Slow down and feel, wees werkelijk in je lichaam. Alert zijn op wat je zintuigen je doen ervaren brengt je automatisch hier en nu, maakt je opmerkzaam op de vele kleine wonderen van alledag, doet je de werkelijkheid van je gevoelens weer leren kennen.

 

Oh ja, en leer je ademhaling kennen. Leer diep te ademen. Ja, het is bizar, maar heel veel mensen weten niet werkelijk hoe ze moeten ademhalen.

 

Tenslotte

 

Laat je inspireren, wees niet bang voor ontroering, blijf nieuwsgierig, kies geluk boven gelijk hebben, wees eerlijk, oprecht en betrouwbaar, wantrouw clichés en vanzelfsprekendheden, reis en kijk, trek je niet te veel de mening van anderen aan, luister wel, vergeef, wees vriendelijk maar beslist, hou je gedachten en gevoelens in toom, ontken niets, doe wat je gelukkig maakt, kies je vrienden zorgvuldig, vertrouw je intuïtie, wees kritisch over wat je gelooft, en

 

heb lief

 

heb lief

 

heb lief