Een serie artikelen over de aard van verlichting.

zelfverlichtend

Zichzelf verlichtend, zichzelf bevrijdend.

De kenmerken van het gewaar zijn – dat wat weet heeft van datgene wat we op elk moment ervaren –  zijn heel divers, hier verkennen we er twee. Ze zijn bedoeld als pointers: het geeft aan in welke richting je ongeveer zou moeten kijken. Om er iets over te zeggen moet je al snel dualistische taal gebruiken, maar dat is niet meer dan een hulpmiddel om dingen duidelijk te maken. De werkelijke transformatie vindt pas plaats als je dit actief zelf direct ervaart; er over lezen en nadenken is niet meer dan een begin. Er door verbijsterd zijn is dan bijna onvermijdelijk – het is alsof je als kind voor het eerst achter de poppenkast mag kijken en je plotseling realiseert dat alles wat je zag eigenlijk heel anders is dan je eerst dacht.

Het eerste kenmerk van gewaar zijn is stilte. Geen doodse stilte, maar een zeer heldere stilte. Het is dat wat het komen en gaan van elk denken en voelen, zintuiglijk waarnemen en lichamelijk ervaren opmerkt, maar zelf niet komt of gaat. Het is een stilte die, eerst klein, kan groeien dan en alle ruimte inneemt waardoor er voor geen enkel verschijnsel nog veel plaats is; soms wat gemurmel op de achtergrond, soms helemaal niets. Beoefenen van meditaties op ruimte en leegte, en daarin in langdurig kunnen verblijven maken dit kenmerk helder zichtbaar.

Lees meer

Swinging above the world

Vertrouwen

Verlichting gaat samen met een diep vertrouwen. Dat vertrouwen is niet gebaseerd op iets weten dat voor anderen verborgen zou zijn; integendeel, het is veeleer gebaseerd op weten dat niet-weten fundamenteel is en altijd deel uitmaakt van de situatie waarin we ons bevinden. Dit niet-weten is niet verlammend en het belemmert niet om te handelen, maar het relativeert wel het koesteren van en geloof in eigen meningen, overtuigingen en oordelen. Het enige wat je echt zeker weet is iets heel eenvoudigs. “Dit is”. Dat is de zekerheid. Het is zoals het is, het gaat zoals het gaat. Eenvoudiger kan het haast niet.

Lees meer

young monks at wooden doors

Verlichting is geen nieuwe eigenschap

Ontwaken is de ontdekking van nonduaal bewustzijn als de altijd al aanwezige eigen natuur van zelf en wereld. Het is een gebeurtenis in tijd die een persoon kan meemaken; toen, daar, gebeurde het. Eerst was je niet verlicht, en daarna wel. Eerst zag je het niet, maar na de gebeurtenis van het ontwaken werd alles duidelijk.

Dat lijkt misschien duidelijk, maar omdat tegenwoordig vaak wordt gezegd dat verlichting geen ervaring is wil ik hier toch onderscheid maken tussen twee verschillende zaken. De realisatie van nonduaal bewustzijn leidt niet tot de afwezigheid van ervaring. Nondualiteit maakt geen einde aan dualiteit, maar overstijgt het.

Lees meer

1076965 562245043834225 730620521 o

Ontwaken, verlichting en bevrijding

Laten we een onderscheid maken tussen ontwaken, verlichting en bevrijding. Ontwaken is de gebeurtenis waarbij  “Het” duidelijk werd. Soms is dat een duidelijk Aha- moment, andere keren is dat een heel geleidelijk optrekken van de mist. Verlichting is de ontdekking van dat wat altijd al het geval was: er is alleen maar het Bewustzijn waarin alle ervaringen plaatsvinden, en er is geen gevoeld verschil meer tussen wat ervaren wordt en de ervaringen zelf. Jij bent wat is. Bevrijding wordt pas mogelijk door een langdurig verwijlen in niets anders dan de open staat van direct verlicht ervaren, zodat er op een gegeven moment geen mogelijkheid meer is om nog terug te keren naar het ikgevoel: volledig opgelost.

Sommigen geloven dat ontwaken voldoende is voor bevrijding, maar dat is een misverstand. De show is nog niet voorbij. Wat kan veranderen zal veranderen, ook al is er nu het directe weten van de onveranderlijke achtergrond. En dus kan het ikgevoel op een gegeven moment weer terugkeren, ook al was het na het ontwaken soms tijdenlang verdwenen. Verlangens kunnen weer terugkeren. Seks, macht, geld, aanzien en bewondering kunnen weer aantrekkelijk lijken. Gedachten en overtuigingen kunnen weer bepalend voor het handelen worden. En hoewel het allemaal nooit meer zo geloofwaardig kan lijken als daarvoor, is het nog steeds wel mogelijk om gebonden te raken. De heen en weer geest is nog niet dood. 

Lees meer

JenniferSquiresRoss7Verlichting is alleen zijn

Verlichting is altijd één zijn. Verlichting is de ontdekking dat er alleen maar één is.

Niet: de ontdekking dat alles met elkaar is verbonden.

Niet: dat ik in feite de enige ben die bestaat en alles in mij plaatsvindt.

Niet: dat er geen ik is, maar alleen maar dat wat is.

Maar verlichting is eerst en vooral de ontdekking – en het voor altijd weten, zelfs “voordat” dat weten er was – dat er alleen maar het ene is. Er is geen tweede, en er is niet iemand die weet dat er alleen het ene is. Het ene is en kent zichzelf als één. Schrijft dit, leest dit, herkent dit, en snapt dit niet.

Lees meer

Je bewust zijn van bewustzijn

bewustzijn van bewustzijn 

Het klinkt bedrieglijk simpel, maar toch; je bewust zijn van bewustzijn is de opening naar vrijheid en geluk. Door steeds opnieuw helder waar te nemen dat je je bewust bent kun je dit op den duur continu maken totdat het als vanzelfsprekend voortdurend aanwezig is. 

Lees meer

Alles is Dat

38986

Er is alleen maar de Tao. Alles is bewustzijn. Er is niets anders dan Spirit. Alles is Dat.

Maar dat betekent niet dat jij en de wereld een illusie zijn. 

Lees meer

De aard van Gewaarzijn

3867438

Gewaarzijn is de stille onveranderlijke achtergrond waarin alle veranderingen van het bewustzijn worden opgemerkt. Het is moeiteloos altijd aanwezig, maar het kan niet worden gekend omdat je het bent. Het is geen ervaring, maar datgene wat elke ervaring opmerkt. Het is altijd al het geval, zelfs voordat het gerealiseerd wordt.

Lees meer

Verlichting is herkenning

Mirror image

Verlichting is het feestje van Eén. Het is de herkenning van je oorspronkelijke natuur als open helderheid. Het is zien wat vooraf gaat aan elke gedachte of ervaring, wat op ieder moment daarin volledig aanwezig is en wat overblijft als alles weer is opgelost. Het is moeiteloos opmerken wat zich voordoet. Het is zijn als een spiegel die alles zonder voorkeur, commentaar, vasthouden of loslaten opmerkt.

Lees meer

Opvattingen en misverstanden

maze

Over verlichting bestaan heel wat misvattingen en we hebben daarvan een lange lijst verzameld. 

Natuurlijk kun je van te voren wel proberen om je een voorstelling te maken over hoe verlichting zal zijn, maar toch is de kans groot dat je een aantal verassingen staan te wachten als het daadwerkelijk zo ver is. Ervaring verschilt eigenlijk altijd van verwachting. Soms is dat verschil heel groot, soms niet.

Naarmate je langer bezig bent geweest om te proberen verlicht te worden zal het meer en meer duidelijk wordt wat het in ieder geval niet is – en dat is een flink deel van het werk dat gedaan moet worden. Het is vrijwel onvermijdelijk dat je in het begin soms verwachtingen of opvattingen hebt over hoe het zal zijn die je later als naïef of onjuist terzijde moet schuiven. Dit spel gaat meer over kwijtraken dan over verwerven; meer over loslaten dan vasthouden. Je moet heel vaak afscheid nemen voordat je thuiskomt. Afscheid nemen van allerlei meningen en overtuigingen valt daar ook onder. 

Laten we kijken naar een lijstje van populaire misvattingen. 

Lees meer

Er is leven na verlichting

shcool

Ontwaken maakt een einde aan ieder zoeken – want wat hier is hoeft niet gezocht te worden. Maar het is daarom nog niet het einde van iedere ontwikkeling of verandering, want leven en manifestatie gaan wel gewoon door. En ook vergissingen en misstappen blijven daarom mogelijk.

 

Lees meer

Persoonlijk en onpersoonlijk

meditation amidst the stream of life
 

Leren om ontspannen te kijken naar je gevoelens en gedachten kan een belangrijke stap zijn om meer gelijkmoedigheid en innerlijke rust te gaan ervaren. De kunst om vanuit een positie van getuige zijn of naar je innerlijk leven te kijken is een goede manier om tot meer helderheid te komen. Door niet steeds automatisch met je gedachten en emoties mee te gaan zet je de eerste stappen in ervaren dat de jij die de wereld ziet zelf ook gezien wordt. Het is de overgang van een persoonlijk centrum naar niet-persoonlijk oordeelloos waarnemen.

 

Lees meer