Dudjom Rinpoche Jigdral Yeshe Dorje

Heilzame woorden voor de geest.

 

 

Onvergelijkbaar vriendelijke, glorieuze leraar, heer van de Dharma!

Aan uw lotus voeten buig ik met mijn geluks-chakra

En bied prachtige geschenken aan

Voordat ik deze woorden reciteer in de hoop dat de geest daar zijn voordeel

mee kan doen.

 

Er is geen individuele bevrijding zonder afstand te doen van het schade

berokkenen aan anderen

Er is geen ontwaken van het streven naar bevrijding zonder mededogen

voor anderen

Je bent geen beoefenaar van de geheime mantra zonder zuivere visie

Er is geen realisatie zonder het vernietigen van waandenkbeelden.

 

Naar één richting over hellen is niet de Visie

Concentratie op een object is niet meditatie

Hypocriet handelen is niet de juiste actie

De vrucht kan niet rijpen als er nog gehechtheid en hoop is.

 

De schuilplaats is voor hen die vertrouwen hebben

De verlichte geest verrijst in hen die mededogen hebben

Realisatie, voor hen met wijsheid

Zegeningen, voor hen die toegewijd zijn.

 

Zij die schaamte kennen weten waar ze afstand van moeten houden

Zij die afstand houden zullen moreel gedisciplineerd zijn

Zij die moreel gedisciplineerd zijn houden vast aan samaya en juist gedrag

Zij die samaya en juist gedrag volhouden bereiken realisatie.

 

Een vredige en getemde geest laat zien dat er naar de leringen is geluisterd

Een afname van emoties is het teken van ware meditatie

Een flexibele geest en een open hart naar alle wezens laat zien dat er

werkelijk geoefend wordt

Een serene geest is het teken van werkelijke realisatie.

 

De geest is de bron van de Dharma

Als je de geest temt, ben je een beoefenaar

Als je werkelijk beoefent, is je geest getemd

En als je geest is getemd, is dit bevrijding.