Dertig oprechte adviezen

Vanuit de oneindige hemel van ongerept bewustzijn, de totaliteit van ervaring, en de grote wolken van aspiraties en gebeden stromen warme stralen van compassie en elixer naar beneden, waardoor de drie vormen (1) in de geesten van de leerlingen tot rijping komen. Ik buig voor u, mijn leraar, mijn beschermer, de hoogste onder de Drie Juwelen (2).

Met sterkere aspiraties was ik misschien wel aan de traditionele meditatie oefeningen begonnen, maar ik leverde geen inspanning en nu ga ik het schemerduister van een leven zonder betekenis in. Ik had wel de intentie om de oude meesters te gaan volgen, maar ik heb het opgegeven en zie dat ook bij anderen gebeuren. Vandaar deze schets van 30 oprechte adviezen; mogelijk roepen ze nog wat vastberadenheid in mij op.

Echt jammer! Je hebt op de een of andere manier een flinke groep volgelingen opgebouwd; je zorgt voor een groot instituut waar alle omstandigheden juist zijn. Maar het zorgt allemaal alleen maar voor conflicten en ideeën als: “dit is van mij”.

Leef alleen – dat is mijn oprecht advies.

Tijdens publieke ceremoniën genees je kinderen en verdrijf je geesten en demonen; je geeft je capaciteiten en talenten weg aan de menigte. Omdat je zo graag voedsel en geld wil hebben wordt je beoordelingsvermogen verminderd door je behoeftes.

Tem je eigen geest – dat is mijn oprecht advies.

Je verzamelt heel wat beloftes en geld voor goede doelen waar je dan weer grote monumenten van bouwt en degenen die in nood zijn mee helpt; maar de goede werken die je uitvoert zorgen ervoor dat anderen weer slechter leven.

Goedheid moet in je eigen geest leven – dat is mijn oprecht advies.

Je hebt de Dharma aan anderen onderwezen omdat je beroemd wilde zijn. Je houdt op een slimme manier een grote groep bewonderaars om je heen. Als je dat allemaal voor reëel houdt is het zaad van trots gezaaid.

Beperk je projecten – dat is mijn oprecht advies.

Door handel, rente te berekenen, mensen te bedriegen en andere oneerlijke manieren verdien je je geld. En hoewel je met je verworven rijkdom grote donaties kunt doen leiden goede acties gebaseerd op hebzucht toch tot de acht gebruikelijke zorgen (3).

Cultiveer niet gehecht zijn – dat is mijn oprecht advies.

Alhoewel je denkt dat je het welzijn van andere wezens dient door een borg te betalen, te getuigen of te bemiddelen als anderen meningsverschillen hebben, zullen toch je eigen opinies zich onherroepelijk gaan doen gelden.

Wees niet betrokken – dat is mijn oprecht advies.

Je politieke macht, rijkdom, connecties, geluk en reputatie kunnen zich misschien wel over de hele wereld verspreiden. Maar als je sterft zal dat je allemaal niet helpen.

Doe je spirituele oefeningen – dat is mijn oprecht advies.

Managers, assistenten, directeuren en wat dies meer, verschaffen de benodigde structuur voor zowel gemeenschappen als religieuze instituten. Maar je betrokkenheid in zulke zaken veroorzaakt tobben en zorgen.

Hou de zaken klein – dat is mijn oprecht advies.

Je pakt wat je nodig hebt – beelden, aanbiedingen, boeken, kookgerei, van alles, en verblijft in je eentje. Op dit moment heb je het allemaal voor elkaar maar later zullen er problemen en ruzies ontstaan.

Heb niets nodig – dat is mijn oprecht advies.

In deze moeilijke tijden heb je misschien het gevoel dat het helpt om scherp en kritisch te zijn tegenover de agressieve mensen om je heen. Maar deze benadering zal alleen maar een bron van spanning en verwarring voor je zijn.

Spreek kalm – dat is mijn oprecht advies.

Met de intentie om echt behulpzaam te zijn en zonder persoonlijk belang vertel je je vrienden wat er eigenlijk niet goed aan hen is. Je bent misschien wel eerlijk geweest maar je woorden knagen aan hun hart.

Spreek vriendelijk – dat is mijn oprecht advies.

Je gaat de discussie niet uit de weg, verdedigt je standpunten en verwerpt die van anderen en denkt zo de leringen te verhelderen. Maar dit zorgt alleen maar voor emotioneel geneuzel.

Blijf kalm – dat is mijn oprecht advies.

Je hebt het gevoel dat je loyaal bent door partijdig te zijn ten opzichte van je leraar, traditie of filosofie. Maar jezelf op de borst kloppen en anderen naar beneden halen veroorzaakt alleen maar verharding van gevoelens.

Heb hier niets mee te maken – dat is mijn oprecht advies.

Als je de leringen die je zorgvuldig hebt bestudeerd gebruikt om de fouten van anderen aan het licht te brengen, denk je misschien wel dat dit laat zien hoe diep je inzicht is. Maar je zal alleen maar een hoop negatieve fixaties opbouwen.

Hou je waarnemen helder – dat is mijn oprecht advies.

Gedachteloos praten over de leegte negeert oorzaak en gevolg. Je denkt misschien dat het ultieme inzicht is dat er niets te doen valt, maar als je stopt met de twee manieren van groeien (4) zal ook het resultaat van je beoefening wegkwijnen.

Cultiveer goedheid en ongerept bewustzijn – dat is mijn oprecht advies.

Je denkt dat de beoefening zich zal verdiepen door samen met een partner de seksuele energie te gebruiken voor vereniging en transformatie. Maar het pad van niet – inhouden heeft al menig goede beoefenaar van meditatie in de valstrik gelokt.

Blijf op het natuurlijke pad – dat is mijn oprecht advies.

Leerlingen toelaten tot initiaties terwijl ze er nog niet klaar voor zijn of heilige teksten en materialen uitdelen in grote groepen leidt tot misbruik en zorgt er voor dat beloftes worden verbroken.

Wees precies – dat is mijn oprecht advies.

Je denkt misschien dat je innerlijke vrijheid toont door naakt op straat te lopen (5) of op andere manieren mensen te shockeren. Maar zulke acties zorgen er alleen maar voor dat mensen de Dharma niet langer meer vertrouwen.

Wees onberispelijk – dat is mijn oprecht advies.

Je werkt er aan om ethisch, geleerd en nobel te zijn, zodat je de beste persoon in jouw district bent. Maar wie zo hoog stijgt kan op een gegeven moment alleen nog maar vallen.

Wees bescheiden – dat is mijn oprecht advies.

Waar je ook maar leeft, in de stad, in een spirituele gemeenschap of in isolatie; zoek geen speciale vrienden uit. Wees noch intiem, noch in strijd met wie dan ook, wie er ook maar in de buurt is.

Wees onafhankelijk – dat is mijn oprecht advies.

Misschien lijk je wel eerbiedig en laat je zien hoezeer je waardeert dat je aalmoezen krijgt die je helpen om in leven te blijven. Maar door anderen voor de gek te houden raak je zelf verstrikt.

Behandel iedereen gelijk – dat is mijn oprecht advies.

Ontelbaar veel boeken over waarzeggerij, astrologie, natuurgeneeskunde en andere onderwerpen beschrijven hoe je de tekenen moet lezen. Ze dragen bij tot je geleerdheid, maar ze genereren nieuwe gedachten en de stabiliteit van je aandacht raakt verstoord.

Investeer niet in dit soort kennis – dat is mijn oprecht advies.

Je stopt met het inrichten van je huisje, maar zorgt er wel voor dat alles in orde komt voor je retraite. Dat slaat nergens op en verspilt alleen maar tijd.

Vergeet dit allemaal – dat is mijn oprecht advies.

Je doet echt je best bij de beoefening en wordt een goed en geleerd persoon en je slaagt er misschien zelfs in om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Maar waar je aan gehecht raak bind je.

Wees onbevooroordeeld en laat de dingen gewoon maar zijn – dat is mijn oprecht advies.

Je denkt misschien dat ontwaakte activiteit betekent dat je sceptici moet onderwerpen door bijvoorbeeld het gebruik van tovenarij, zoals het dirigeren van hagel en bliksem. Maar het verbranden van de geest van anderen zal je in de lagere staten van zijn brengen.

Zorg dat je onopvallend bent – dat is mijn oprecht advies.

Misschien verzamel je wel een hoop interessante boeken van de belangrijkste teksten, persoonlijke instructies, zelfgeschreven briefjes, wat dan ook. Maar als je niets hebt beoefend zullen boeken je niet helpen als je sterft.

Bestudeer de geest – dat is mijn oprecht advies.

Als je je concentreert op beoefening, en dan de verschillende inzichten en ervaringen met elkaar gaat vergelijken; als je boeken, poëzie of liederen schrijft over wat je hebt meegemaakt zijn dat allemaal uitdrukkingen van je creativiteit. Maar ze vermeerderen alleen maar het denken.

Hou je zelf vrij van ingewikkelde redenaties – dat is mijn oprecht advies.

Als er een gedachte verschijnt is de sleutel tot bevrijding er rechtstreeks naar te kijken. Als je weet hoe de geest werkt kun je er vrij van worden. Hoewel er niets is om te cultiveren, moeten we toch blijven cultiveren.

Laat je niet afleiden – dat is mijn oprecht advies.

Handel vanuit leegte terwijl je weet dat je handelen effecten zal hebben. Als je niet-doen begrijpt hou je je aan de drie beloftes (6). Werk met onbaatzuchtige mededogen om anderen te helpen.

Zorg dat goedheid en een heldere geest altijd samengaan – dat is mijn oprecht advies.

Ik heb gestudeerd met een groot aantal geleerde en bedreven leraren en heb hun wijze instructies ontvangen. Ik heb een paar diepzinnige soetra’s en tantra’s gelezen en begreep er maar een beetje van. Maar ik praktiseer niet wat ik weet. Echt jammer. Ik hou mezelf alleen maar voor de gek. Dus, voor mezelf en anderen die net zo zijn als ik, bied ik deze dertig (7) oprechte adviezen aan.

Moge het goede dat voortkomt uit het schrijven van deze verzen, gedaan met een zekere vastberadenheid, alle levende wezens uit de wanhoop over het bestaan geleiden en hen grote vreugde brengen. Moge wij het pad van de Boeddha’s uit verleden, heden en toekomst volgen, hun volgelingen en de oude meesters – en op die manier ook hun grote en krachtige nakomelingen worden.

Dertig stukken van oprecht advies werd geschreven door Tsultrim Lodru met een licht gevoel van vastberadenheid. Ken McLeod vertaalde dit werk in het Engels omdat het hem aansprak, en datzelfde geldt voor deze vertaling naar het Nederlands. Ik heb niet altijd helemaal trouw het Engels gevolgd, maar wel de geest van de tekst zoveel mogelijk intact proberen te houden. Het origineel vind je hier: http://www.unfetteredmind.org/30-pieces-of-sincere-advice.

(1): Dharmakaya, Sambhogakaya en Nirmanakaya.

(2) Boeddha, Dharma, Sangha.

(3) Plezier en pijn, winst en verlies, geprezen en beschuldigd worden, beroemd en onbetekenend zijn.

(4) Goedheid van hart en helderheid van bewustzijn.

(5) Een discipline in Vajrayana waarin je op een directe manier de diepte van begrip test.

(6) De geloften verbonden aan individuele bevrijding, de bodhisattva gelofte, en Vajrayana geloften.

(7) Het zijn er eigenlijk negentwintig. Het is niet duidelijk of dat komt omdat de oorspronkelijke Tibetaanse tekst niet helemaal volledig tot ons is gekomen, of omdat de tekst als geheel als nummer dertig telt, wat ook niet ongebruikelijk is.