Alles is Dat

38986

Er is alleen maar de Tao. Alles is bewustzijn. Er is niets anders dan Spirit. Alles is Dat.

Maar dat betekent niet dat jij en de wereld een illusie zijn. 

 Het betekent dat alles – atomen, cellen, mineralen, melkwegstelsels, planten en dieren, mensen, gedachten, gevoelens en emoties, natuur, cultuur, kunst, fantasieën, inspiratie en illusies – Dat zijn. 

Maar hoewel daarin volledig aanwezig is Dat is nooit enig van deze dingen.

Zoals ruimte alle dingen omvat, en ook volledig in ondoordringbare dingen aanwezig is, maar toch nooit daarin gevangen is.

Ruimte wordt niet gehinderd door ondoordringbaarheid. De Tao wordt niet beperkt door beperkingen. 

Wat jij bent is Dat. Maar Dat is niet jou.

 

Hoewel de natuur van Dat vreugde is, is ook verdriet Dat.

Hoewel de natuur van Dat openheid is, is ook geslotenheid Dat.

Hoewel de natuur van Dat helderheid is, is ook vertroebeling Dat.

Hoewel de natuur van Dat vrijheid is, is ook gevangenschap Dat.

Hoewel de natuur van Dat onveranderlijk is, is ook verandering Dat

Het is wat is, maar ook worden is Dat.

Het tijdloze sluit tijd niet uit. Hier is overal.

3112581

Het niet herkennen van Spirit leidt tot ervaringen van geslotenheid, vertroebeling, gevangenschap, angst en spanning. Een klein zelf in een hele grote onverschillige wereld. 

Spirit is vreugde, openheid, helderheid, vreugde, vrijheid. De realisatie van Spirit, het herkennen en daarin opgaan maakt dat al die kwaliteiten als vanzelfsprekend voortdurend beschikbaar zijn. Maar het sluit nog steeds niet de ervaring van hun tegendeel uit.

Alleen; er is niemand meer om dat erg te vinden. Openheid botst met niets.

moon world dream world