Korte introductie tot Dzogchen

Dzogchen komt oorspronkelijk uit Tibet en bevat zowel een groot aantal, vaak mondeling overgedragen leringen als een specifieke meditatiepraktijk die gericht is op het bereiken of realiseren van verlichting – de natuurlijke staat of conditie die inherent puur, alomvattend, tijdloos en helder is, en die hier en nu herkend zou kunnen worden als de eigen natuur.

 

Lees meer

Dzogchen beoefening in het alledaagse leven, door Dilgo Khyentse Rinpoche

De alledaagse praktijk van dzogchen is simpelweg het ontwikkelen van een volkomen zorgenvrije acceptatie, een openheid, zonder enige begrenzing, naar alle situaties.

We zouden openheid als de speeltuin van onze emoties moeten leren zien en ons tot andere mensen moeten verhouden zonder enige kunstmatigheid, manipulatie of strategie.

We zouden alles totaal moeten ervaren, en ons nooit moeten terugtrekken in onszelf, zoals een marmot zich in zijn hol verbergt. Deze beoefening maakt enorm veel energie vrij die normaliter ingehouden wordt door het proces van vasthouden aan gefixeerde referentie punten. Ergens aan refereren is het proces waardoor we ons terugtrekken uit de directe ervaring van het alledaagse leven.

 

Lees meer

Chogyal Namkhai Norbu: De vergelijking met een spiegel

En als voorbeeld, van deze leegte wordt gezegd dat het net is als de fundamentele puurheid en helderheid van een spiegel. Een meester zou de leerling een spiegel kunnen laten zien en uitleggen dat de spiegel zelf niet oordeelt of de reflecties die er in verschijnen mooi of lelijk zijn; de spiegel wordt niet veranderd door welke reflectie dan ook die er in verschijnt, noch wordt zijn vermogen om te kunnen weerspiegelen daardoor ooit aangetast. Dan wordt uitgelegd dat de lege natuur van het bewustzijn net is als de natuur van een spiegel, puur, helder, en doorschijnend. Wat er ook maar verschijnt, de lege essentie van het bewustzijn kan nooit worden verloren, beschadigd of bezoedeld.

Lees meer

De vijf principes van realisatie en bevrijding

Het eerste principe is bewust worden van onze gedachten en de aard van het denken. Door de positie in te nemen van alleen maar waarnemer zijn van gedachten en beelden die komen en gaan ontdekken we dat alle gedachten hetzelfde zijn: het zijn tijdelijke verschijningen die net als wolken aan de hemel komen en gaan. Maak de ene gedachte niet belangrijker dan de andere. Als we geen aandacht schenken aan welke gedachte dan ook maar in de rol van waarnemer blijven, lijkt de ruimte van het bewustzijn meer open te worden en eisen de gedachten minder aandacht op. We ontdekken dat alle gedachten zonder substantie of belang zijn. We zouden kunnen zeggen dat onze gedachten net zoals wolken “leeg” zijn: verschijnselen zonder enige kern of wezen.

Lees meer

Dzogchen meditatie instructie

Hulde en dankbaarheid voor hen die voor mij kwamen, en die hun liederen zongen over ontwaken en bevrijdende realisaties over de aard van het bestaan.

De liederen die naar deze aard verwijzen kunnen bij degenen die dat horen een diep doordringende glimp van herkenning geven, en kunnen zo inspireren tot oefeningen die gericht zijn op het stabiliseren in onze meest basale Natuur ten midden van alle spontaan verrijzende omstandigheden.

De vrucht van deze beoefeningen, vrij van te voren bedachte doelen en uitkomsten, rijpt als de heldere realisatie van onze meest essentiële natuur moeiteloos duidelijk is geworden, in alle mogelijke omstandigheden en in alle staten van ervaring.

Lees meer

Advies over aanwezigheid en bewustzijn. (Namkhai Norbu Rinpoche)

Deze tekst door Namkhai Norbu Rinpoche werd oorspronkelijk in het Tibetaans geschreven. Het werd daarna in het Italiaans vertaald door Adriano Clemente, in het Engels door John Shane, en nu dan in het Nederlands. Het werd als een klein pamflet gepubliceerd ter ere van de eerste Internationale Conferentie over Tibetaanse Geneeskunst die in 1983 in Venetië en Arcidosso, Italië werd gehouden. Het geldt als een precieze en gedetailleerde instructie over het meest essentiële aspect van de Dzogchen praktijk.

Een beoefenaar van Dzogchen moet heel precieze aanwezigheid en bewustzijn hebben. Totdat men werkelijk en waarlijk zijn eigen geest (1) kent en die kan besturen met bewustzijn blijven de zeer vele verklaringen die over de realiteit worden gegeven niets meer dan inkt op papier of kwesties voor discussie onder intellectuelen zonder de mogelijkheid van de geboorte van enig begrip van de werkelijke betekenis. In de Kun-byed rgyal-po, een tantra van Dzogchen, wordt gezegd dat: “De Geest creëert zowel Samsara als Nirwana, dus het is nodig dat men deze Koning, die alles creëert, kent!”

Lees meer

De briljante helderheid van altijd aanwezig gewaarzijn (Ken Wilber)

De grote zoektocht

 

 

De realisatie van de non-duale tradities – Zen, Advaita, Dzogchen

– is radicaal en compromisloos: er is alleen maar Absoluut

Bewustzijn, niets anders dan Spirit, en er is alleen maar God, er is

alleen maar Leegte in al zijn schitterende wonderlijkheid. Al het

goede en al het kwade, het allerbeste en het allerslechtste, het

geslaagde en het gedegenereerde – elk en allen zijn radicaal

perfecte manifestaties van Spirit precies zoals ze zijn. Er is niets

anders dan God, niets anders dan de Godin, niets anders dan

Absoluut Bewustzijn in alle richtingen, oneindig, en geen stofje,

geen korreltje zand is meer of minder Spirit dan wat dan ook.

 

Lees meer

Wat is Leegte?

Interconnected
 

 

Leegte betekent: verbondenheid, openheid en bevrijding. Het speelt een

sleutelrol in het begrijpen waarom verlichting mogelijk is, wat het ons doet

ontdekken en hoe daardoor ons gevoel van identiteit radicaal verandert.

 

 

 

Lees meer

Een introductie tot Eén Smaak

Alan Chapman

Sinds mijn verlichting zo’n 17 maanden geleden is er een zich ontvouwend proces geweest waarin sprake was van een natuurlijk afnemen van al die neigingen voortkomend uit onwetendheid (al die gewoontes en reacties die gebaseerd zijn op een inaccurate visie van zelf en realiteit, ontwikkeld voor het ontwaken), en een bewust gevecht met die elementen van mijn visie, gedrag en deelname aan het sociale verkeer die nooit zouden veranderen zonder de toepassing van inzicht en inspanning.

Lees meer

Visualisatie van een gigantisch lichaam

Dit is een visualisatie oefening waarbij je je eerst een gigantisch lichaam voorstelt waar je vervolgens in gedachten door heen gaat reizen. Deze oefeningen kunnen op den duur een diepe – direct lichamelijk gevoelde – ervaring van ruimte en vrijheid geven, en zijn daarom misschien wel veel krachtiger dan het mentaal eigen maken van ideeën. Wie een maand lang deze oefeningen doet kan een compleet andere lichaamservaring krijgen – veel opener, veel lichter.

 

Lees meer

Instructies voor het staren naar de hemel (sky-gazing)

Als je geïnteresseerd bent in het hebben van een directe ervaring van het verlichte bewustzijn dat “rigpa” wordt genoemd is hier een methode die gemakkelijk te begrijpen en toe te passen is. Het is de belangrijkste oefening in Dzogchen.

 

De praktijk van het staren naar de hemel: Zit rechtop op een stoel of kussen en kijk naar de hemel met een ongehinderd uitzicht, liefst op een wolkeloos moment, zodat je naar de blauwe hemel kijkt. Het effect van deze oefening wordt nog sterker als je op je rug boven op een berg ligt. Als je zit, zorg dat je met je rug naar de zon toe zit. Kijk enigszins omhoog, met de ogen op een punt gericht en zonder te bewegen, en staar dan rechtstreeks in de ruimte.

 

Lees meer

Dertig oprechte adviezen

Vanuit de oneindige hemel van ongerept bewustzijn, de totaliteit van ervaring, en de grote wolken van aspiraties en gebeden stromen warme stralen van compassie en elixer naar beneden, waardoor de drie vormen (1) in de geesten van de leerlingen tot rijping komen. Ik buig voor u, mijn leraar, mijn beschermer, de hoogste onder de Drie Juwelen (2).

Met sterkere aspiraties was ik misschien wel aan de traditionele meditatie oefeningen begonnen, maar ik leverde geen inspanning en nu ga ik het schemerduister van een leven zonder betekenis in. Ik had wel de intentie om de oude meesters te gaan volgen, maar ik heb het opgegeven en zie dat ook bij anderen gebeuren. Vandaar deze schets van 30 oprechte adviezen; mogelijk roepen ze nog wat vastberadenheid in mij op.

Echt jammer! Je hebt op de een of andere manier een flinke groep volgelingen opgebouwd; je zorgt voor een groot instituut waar alle omstandigheden juist zijn. Maar het zorgt allemaal alleen maar voor conflicten en ideeën als: “dit is van mij”.

Leef alleen – dat is mijn oprecht advies.

Lees meer

Longchenpa: de kostbare schat van de

zuivere geest in de natuurlijke staat.

 

 

Pure aanwezigheid heeft geen breedte of diepte,

geen hoog of laag

en deze onbegrensde onbepaaldheid

sluit ieder soort referentiepunt uit;

Pure aanwezigheid heeft geen agenda,

doet niets, gaat nergens naar toe

en de afwezigheid van tijd en tegenstelling

voorkomt elk vastleggen van een doel.

Elk bedrieglijk referentiepunt resulteert in gevangenschap

Dus, streef geen enkel doel na, ontspan in de totaliteit!

 

Lees meer

Dudjom Rinpoche Jigdral Yeshe Dorje

Heilzame woorden voor de geest.

 

Lees meer