Embodied Nonduality – by Judith Blackstone

In this paper I describe an approach to embodied nonduality called the Realization Process. By embodied, I do not mean just the ability to walk around in our daily life, recognizing nonduality. I mean the nondual transparency of the body itself. This is an experience (I will talk more about this word "experience" later in the paper) that we are made of transparent, space-like presence, that this is our basic or true nature, and that everything that we perceive around us is also made of transparent, space-like presence.

Lees meer

De zin van het leven

42
 

De vraag naar de zin van het leven is niet iets waar we een objectief antwoord op kunnen vinden. Het is namelijk veel meer een gevoel, een intuïtief weten dan iets wat we aan anderen gemakkelijk zouden kunnen uitleggen. We kunnen dat gevoel hebben zonder precies te kunnen beredeneren waarom, maar als het afwezig is voelen we dat wel degelijk. En wat we dan willen is niet dat iemand ons het goede antwoord geeft, maar dat we weer kunnen terugkeren naar dat woordloos weten dat we een goed en zinvol leven leiden.

 

Het is daarom beter te kijken wanneer we dat gevoel wel hebben, en te onderzoeken in welke omstandigheden het ons ontglipt. Mijns inziens zijn er vier belangrijke voorwaarden voor het gevoel een zinvol leven te leiden.

 

 

Lees meer

Gelukkig zijn en je toch ongemakkelijk voelen.

 

1

In dit artikel gaan we kijken naar de methodes die er zijn om je gelukkiger te voelen, en geven we een aantal van de gebruikelijke tips om dat te bereiken. In het tweede deel kijken we juist naar het fenomeen van je ongemakkelijk voelen, onderzoeken we wat dat met geluk te maken heeft en bespreken we een methode om een radicaal einde te maken aan gevoelens van ongemak.

 

Je gelukkig voelen

 

 

Geluk is niet gemakkelijk vast te houden. Het komt, het gaat, maar het lijkt altijd korter te duren dan we zouden willen. Soms voelen we ons gelukkig omdat iets gelukt is, andere keren is het er zomaar en onverwachts. Een cadeautje van het bestaan. Zijn er manieren om je wat vaker gelukkig te voelen?

 

 

 

 

Lees meer

Vraag aan Deepak Chopra

U heeft zo’n 8 jaar geleden veel van mijn vragen beantwoord op uw “Ask Deepak” site. Ik ben al langere tijd fan van uw brein. Doordat ik al zo veel jaren een zoeker ben geweest heb ik van alles al meegemaakt. Het zoeken zelf was niet speciaal prettig. Heen en weer gaand van leraar naar leraar, van het ene naar het andere systeem, veel tijd en geld voor niets kwijt geraakt. Alles stopte plotseling toen de rauwe waarheid, de ongefilterde zwarte koffie, gepresenteerd werd via de expressie van advaita. Het valse zelf werd onthuld en DAT sloopt compleet ieder concept. Alles werd als vals en misleidend bloot gelegd – voedsel voor de zoeker voor een toekomst die nooit ooit zou komen. De illusie van de tijd zelf. Het denken beefde van angst – eigenlijk paniek…Gedachten springen omhoog en proberen weer controle te krijgen, maar als het eenmaal als vals is gezien verbleekt alle bullshit die het nog produceert al snel.

Dus, dat brengt me natuurlijk bij de vraag voor u: Als ik kijk naar uw werk en uw geschiedenis ben ik nieuwsgierig waarom u niet meer direct bent – waarom vertelt u al die zoekers niet dat er geen individu is en dat deze verschijning helemaal in het huidig moment opkomt?

Lees meer

Keuzevrijheid

fighting herons
 

Over de vrije wil wordt vaak gediscussieerd alsof er maar twee mogelijkheden zijn: hij bestaat en kan door ons gebruikt worden, of hij bestaat niet, en het is niet meer dan een illusie die ons doet geloven dat we controle over ons leven kunnen uitoefenen.Maar misschien moeten we meer denken in dimensies en nuances. Er is niet alleen maar zwart of wit, maar meestal is er juist een groot grijs tussengebied.

 

Het is niet ja of nee, maar in sommige situaties is er een klein beetje ruimte om keuzes te maken, andere keren is er heel veel. In bepaalde omstandigheden hebben we meer mogelijkheden om onze wil te gebruiken dan in andere. Soms kunnen we wel degelijk in belangrijke mate invloed uitoefenen op de richting die ons leven aanneemt. Maar in andere situaties is er veel minder sprake van keuzevrijheid. Hebben we eigenlijk maar weinig te zeggen over de uitkomst en richting van de processen waar we bij betrokken zijn.

 

Lees meer

Onderlinge verbondenheid

 

Een Hollands voorbeeld

bikesculptures
 

In elk voorwerp is het hele universum impliciet aanwezig. En dat geldt niet alleen voor dingen, maar ook voor gedachten, emoties, herinneringen, motivaties, etc. Het geheel is in elk afzonderlijk deel aanwezig. Eén van de inzichten die uit de bestudering van Leegte – niets staat op zichzelf, elk ding, en ook wij, zijn op talloze manieren verbonden met dat wat ons omringt.

 

 

Lees meer

Enlightenment’s evil Twin

EXPLORING THE SHADOW SIDE OF MEDITATION

In 1974 Hans Burgschmidt was sixteen years old, living in the Canadian Prairies, working in a photography studio darkroom, elbow-deep in chemicals all day long. “Is this what life is about?” he asked a high school friend. “You need to meditate,” was the reply. Not long after, Hans attended a lecture at the local library, where a man in a suit spoke about the scientific benefits of relaxation. He pressed Play on the industrial-sized U-Matic video player and there was Maharishi Mahesh, the Indian yogi who initiated the Beatles into the mysteries of Transcendental Meditation (TM) and launched the meditation careers of thousands of Western devotees.

 

“An infinite ocean of peace and love and happiness awaits you,” said the radiant Maharishi, with his flowing hair and his garland of flowers. “What’s not to like?” Hans thought, and got in touch with a local TM chapter.

 

Lees meer

The Power of Gone

And until you know of this:

How to grow through death

You’re just another grumpy guest

On the gloomy earth.

Holy longing, by Goethe.

 

Students sometimes ask me “is there a quickest path to enlightenment?” My standard answer is “perhaps, but I don’t think it’s currently known by humanity. In our current stage of spiritual science (dhamma), different approaches seem to work for different people. That’s why I like to give you folks a wide range of contrasting techniques to choose from.”

A few days ago, I decided to do a thought experiment. What if I were only allowed to teach one focus technique and no other? Which technique would I pick? Hard choice. But I think it would be the technique I call “Just Note Gone.” Here’s why (and how).

Lees meer